read online Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner (Stockholm Studies in Comparative Religion) – Hometrainer-tests.de

What were the ideas about conflicts and conflict resolutions in the Nordic countries during the Vendel Period and the Viking Age What role did ie gender and power hierarchies play in the conflictsAll of the contributing texts are, in one way or another, related to the theme war and peace They present new interpretations of some of the Old Scandinavian texts as well as of archaeological material the runic inscription on the Eggja stone Andreas Nordberg , texts about the fight between the god Thor and the giant Hrungnir Tommy Kuusela , about the valkyries Britt Mari Nsstrm , about a phalos cult Maths Bertell , about fylgjur, a type of beings regarded as related to the fate of a person Eldar Heide , about enclosed areas for fights and battles Torsten Blomkvist , about the defilement of sacred areas and places as a power strategy Olof Sundqvist , about ritualisations of peace negotiations Stefan Olsson , and about Ragnark, the end and renewing of the world Anders Hultgrd The book has been edited by Hakan Rydving and Stefan Olsson, both from the The Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion AHKR at the University of Bergen Vilka ider om konflikter och konfliktlsningar hade man i Norden under vendel och vikingatid frn catill caHur uppfattades gudar som Oden och Tor och andra vsen som valkyrior och fylgjor kunna pverka krig och fred Hur reglerades anvndningen av vld och hur utformades fredsprocesser Vilken roll spelade kn och makthierarkier i konflikterna Hur frhller sig de frkristna skandinaviska frestllningarna om den sista striden till motsvarande kristna och forniranska traditioner Det r ngra av de frgor som bidragen i den hr boken diskuterar Underskningarna baseras i huvudsak p texter frn den aktuella perioden och frn tidig medeltid, men ocks p arkeologiskt material De ger intressanta exempel p hur kllorna till vendel och vikingatida traditioner kan analyseras om man tar utgngspunkt i frgor om krig och fred Boken har redigerats av Hkan Rydving och Stefan Olsson, bda verksamma vid Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitskap AHKR vid Universitetet i Bergen